B.Tech Third Year

S.No. Roll Number Name
1 114107001 JAIDEEP GARG
2 114107002 ROHIT HARI
3 114107003 PUNIT DUBEY
4 114107004 SAWAN GARG
5 114107005 AMIT KUMAR
6 114107007 DHANSRI R
7 114107008 UMA SHANKAR
8 114107009 SHIV RAMAN K R
9 114107012 BALA PUSHKAR S 
10 114107013 SUDHARSAN S
11 114107014 NARENDRAN S
12 114107016 RAMARAJ
13 114107018 RAJESH CHILLI
14 114107019 AISHEARYA K
15 114107022 SHARAVANAN R
16 114107023 ROHIT PRASANDH S
17 114107024 RAMESH KUMAR S
18 114107025 VISWESH S
19 114107027 VAISHAKH KRISHNAN
20 114107028 PRADEEP KUMAR S 
21 114107029 SANDEEP KUMAR
22 114107030 SATYA PRAKASH
23 114107032 JIJIN JOSEPH
24 114107033 PREM PRAKASH
25 114107034 PRATHABAN K
26 114107037 BANDI ORAON 
27 114107038 NARALA RAJA SHEKAR
28 114107039 ARAVIND VVIEKANANDAN
29 114107049 PRAVEEN DUSI
30 114107050 NILESH NAYAN
31 114107051 MAUSAM NANDA
32 114107052 PRABHAT KUMAR PRIYADARSHINI
33 114107053 SNIGHDA LAKRA 
34 114107054 PRABHAKAR BUJARBARUA
35 114107056 BAJAJ RAHUL RAVIPRAKASH
36 114107057 VARUN R.K.
37 114107058 DHEER VORA
38 114107059 VATSAL R CHAUHAN
39 114107060 VIVEK RIKHARI
40 114107062 ARUN VENKATESH S
41 114107063 DIWAKAR ATHREYA S G
42 114107064 SRIKRISHNA J
43 114107065 SATHYA NARAYANAN R
44 114107066 CHELLAPPAN C
45 114107067 PRADEEP H
46 114107068 MANASWINI V
47 114107069 NARENDHIRAN N
48 114107070 SRIKANTH S
49 114107071 AKSHAY U
50 114107072 YOGESHWARAN N
51 114107073 CHANDRAMOULI A
52 114107074 SANJAY KISHORE P
53 114107075 HRISH BALAJI N
54 114107076 ANUBHA SINGH BHADAURIA
55 114107077 PRINCE
56 114107078 AVINASH PRABHAKAR
57 114107079 SUDARSHAN N R
58 114107080 ROHIT SHARMA
59 114107081 DINESH CHANDRA VERMA
60 114107082 ARUN VIKRAM M.S.