Webteam

Final Years

 • A Kumarappan (106111051)
 • Subodh Kumar Tirkey(106111092)
 • D. Parameshwaran (106111029)
 • Pankaj Kumar (106111065)
 • Rohan Sinha
 • Nirvik Ghosh (106111062)
 • Dishant Shah
 • Vikash Bajaj
 • Janis Fredrick (106111041)
 • Vasuman Ravichandran (106111101)

Third Years

 • Ajay Prasadh (106112003)
 • Ashutosh Nath Agarwal (106112015)
 • Afreen Rahman (106112002)
 • Juan John Mathews (106112043)
 • Amal Syriac (106112006)
 • Charumathi Lakshmanan (106112051)
 • Karthik Vijay (106112054)
 • Karthikeyan Baskaravel (106112046)
 • Anjali Menon (106112009)
 • Sriram Sundarraj (106112091)
 • Mohit Goyal (106112059)
 • Arun Sai (106112013)
 • Harish Kulasekaran (106112034)
 • Sujay Vetrivelan (106112093)
 • Akhila Yerukola (106112005)
 • Hemapriya J (106112038)

Second Years

 • Gokul Srinivas (106113097)