M.Sc. (Physics)

 

1 ABITHA SRI . S
2  LAKSHMI . S
3  JASMINE PRIYA . G
4  HASINA . A
5  LAKSHMANAN .C
6  JAGADEESH .K.K
7  BHUVANESHWARI. S
8  SUGANTHI. M
9  ASHWIN KISHORE .M.R
10  MANIVANNAN .R
11  KUPPUSAMY. R
12  GNANAN SEKARAN. M
13  YESU RAJA .V
14  SHALINI .P
15  PRIYADHARISHINI .M
16  SIVA SANKARI .C
17  NITHYANATHAM. U
18  
19  
20