M.Sc. (Applied Electronics)

M. Sc. Alumni (2008 Batch)

 

S. No Name
1 Kesava Reddy V.
2 Priya Gandhi M.
3 Priyanga I.
4 Dhivya R.
5 Rakesh C. M.
6 Srinivas A.
7 Shaida Shaik
8 Guganeswaran S.
9 Renjini P.
10 Krishna Moorthy V.
11 Thomas Paul Raj M.
12 Asifkhan M.
13 Tamilselvi S.
14 Namithi K.
15 Deivasigamani M.
16 Srivatchan C. S.
17 Raja Rajan E.