Batch of 2006-2010

1

107106001

ABHINAV. R.

2

107106002

 ARUN NAGENDRAN AM

3

107106003

ASWIN CHANDER. A.B

4

107106004

BADRINARAYAN. P.

5

107106005

BADRINATH. .S.N.

6

107106006

BHARATHI

7

107106007

BHARATHRAM.P.

8

107106008

CHIDANAND.S.

9

107106009

DE PARAG PRABIRKUMAR

10

107106010

DHIRAJ.V.SHETTY

11

107106011

ESHAN TANDONY

12

107106012

GAUTAM HIMMATRAMKA

13

107106013

GOPALAKRISHNAN K.S.

14

107106014

HARSHAVARDAN.

15

107106015

HIMANSHU JINDAL

16

107106016

ISMAIL HUSSAIN

17

107106017

JAIDEEP SINGH GOUR

18

107106018

JANANI. A.

19

107106019

JAWAHAR.G.

20

107106020

K.RISHI HARI

21

107106021

KAILASH.G. 

22

107106022

KAKARAPARTHI.  P.VENKATESH

23

107106023

KARTHIK.R.

24

107106024

KARTICK.V.

25

107106025

KAUSHIK.S. 

26

107106026

KRISHNA CHANDRAN.V.

27

107106027

KRISHNA. P. RAMAKRISHNAN

28

107106028

MAHESH SIDDHARTH

29

107106029

MANISH MANHAR

30

107106030

MANOJ DASH

31

107106031

MANUPATI SNEHALATA

32

107106032

MRADUL SHARMA

33

107106033

NAIZATH AMIRTHARAJ.J

34

107106034

NEVILLE GUPTA

35

107106035

NIKHIL GUPTA

36

107106036

NISHANT SHAKYA

37

107106037

PANUGANTI JNANA PRASANNA

38

107106038

POORNACHANDRA.K.M.

39

107106039

POORNIMA MAZUMD

40

107106040

PRADHAN KUMAR BIKASH

41

107106041

PRANADHARTHIHARAN.N.

42

107106042

PRASANTH.C.

43

107106043

PREMKUMAR.R.

44

107106044

PRITHVI.K.

45

107106045

PRIYALAKSHMI.M.

46

107106046

RACHIT GUPTA

47

107106047

RAJIV RANJAN

48

107106048

RAKESH KUMAR SONWANI

49

107106049

RAMA KRISHNAN.R.

50

107106050

RICHA ASTHANA

51

107106051

ROHAN JHA

52

107106052

SANDEEP.P.S.

53

107106053

SAVE GAURAV SANJAY

54

107106054

SAYEE RAM.V. 

55

107106055

SENTHIL KUMAR LAKSHMANAN

56

107106056

SHIHABUDHEEN.K.K. 

57

107106057

SHYAM.H.N.

58

107106058

SIDDHARTH.K.

59

107106059

SONAL AGARWAL

60

107106060

SOURAV PODDAR

61

107106061

SRIKRISHNAN SRIRAM

62

107106062

SUBHASHISH SAHAY

63

107106063

SUBRAMANIAN.P.S.

64

107106064

SUMAN SARDAR

65

107106065

SUMIT KUMAR CHAUDHARY

66

107106066

SURENDRA KUMAR

67

107106067

SURYA SANKAR.M.

68

107106068

UDHAYA BHARATHI.N.J. 

69

107106069

VAISHNAVI.G.

70

107106070

VENKATARAMAN ADITYA

71

107106071

VIVEK H.PRASAD

72

107106072

WAGHMARE PIYUSH SURESH