B.Tech. (IV-year)

S. NO.

ROLL NO

NAME

1

103107001

Arun S

2

103107002

Nakulan N

3

103107003

Deepika S

4

103107004

Prashanth R

5

103107005

Durga Devi Smruthi M

6

103107006

Shivraj Siddharth R

7

103107007

Hemamalini Nagarajan

8

103107008

Sudhan Raj S

9

103107009

Jarpla Hari Krishna

10

103107010

A Krishna Vittal

11

103107012

Manoj Prabhahar A N

12

103107015

Harish T

13

103107016

Vinit Kumar P

14

103107017

Saraswathy H

15

103107018

Raj Kiran

16

103107019

Shrivatsa RaviKumar

17

103107020

Nikhil P M

18

103107021

Rajesh Kumar K

19

103107022

Ramya R

20

103107023

Rakesh Kumar

21

103107027

Sakthi Mahendra P M

22

103107028

Anandharaj A

23

103107031

Srinjoy Das

24

103107034

Dhirendra Chhetri

25

103107036

Narendra Nath Shandilya

26

103107037

Mausam Banka

27

103107038

Santu Paul

28

103107039

Madhurjya Panging

29

103107041

Partik Gautam

30

103107042

Rajat Shriram Barve

31

103107044

B Vishwanath

32

103107046

Aman Agrawal

33

103107047

Sharon Mary Koshy

34

103107049

Abhishek Mandal

35

103107050

Aman Kumar

36

103107051

Shashank  Tamburkar

37

103107052

Vikash Kedia

38

103107054

Srinath Rangarajan

39

103107056

Akshay Mahawar

40

103107059

Gayatri Mohana Chandran

41

103107060

Murugan Chitra Keerthana

42

103107061

Sriram N

43

103107062

Aishwarya B

44

103107063

Akshanth D

45

103107064

Akshya K M

46

103107065

Premsundar T

47

103107066

Sree Arvind Harish S

48

103107067

Narain H

49

103107068

Bharathwaj S

50

103107070

Sharmila B

51

103107072

Akhil Ghorpade

52

103107073

Ayush Madhukar Daruka

53

103107074

Basil Basheer

54

103107075

Jasaswee Triyambak Das

55

103107077

Ajaj Anasari

56

103107078

Avinash Nadakudity

57

103107079

Annus Amjed Ahmed

58

103107080

V Arundeepan