II M.Sc (Chemistry)

S.NO

NAME ROLL NO
1 SRIVIDYA SWAMINATHAN 204113001
2 AISHWARYA SRINIVASAN 204113002
3 EBASTON.T.M 204113004
4 SUJTH.K.S 204113005
5 SAKTHIVEL.R 204113006
6 DALIYA SHERGILIN.T 204113007
7 VIJAY SANKAR.M 204113009
8 ANTONY CYRIL.A 204113011
9 ABHARAJITHA.M 204113012
10 KALPANA.P 204113013
11 KEERTHKA.M 204113014
12 DHEEPIKA.R 204113016
13 KANIMOZHI.R 204113017
14 VINAY BHARATWAJ.B.S 204113018
15 KRISHNAMOORTHY.S 204113019
16 SAKTHIVARAN.B 204113020
17 BARANITHARAN.S 204113021
18 VASANTHAKUMAR.P 204113022
19 HARIKRISHNAN.V.K 204113023
20 YASAR ARAFATH.S 204113024
21 KIRANKUMAR.P.S 204113025
22 GIRIDHARAN.P 204113026
23 KOUSIK.G 204113027