PCC

Staff Advisor: Dr S. Nickolas

Members:-

Alumni:

 • Suraj Bhan Singh(205116004)
 • Mohammad Ateek(205116077)
 • Pankaj Chandel(205116082)
 • Rahul Nama(205116079)
 • Dimple Maheshwari(205116060)
 • Santosh Hammad(205116068)
 • Rakshit G Dwaram(216216025)

 

Final Year:

 • Mrinal Gautam(205117055)
 • Advait Shastri(205117041)
 • Jitender Yadav(205117019)
 • Jyoti Uikey(205117008)
 • Reshma Mohane(205117048)
 • Ronit Kumar(205117078)
 • Ishan Neel 
 • Raj Kumar

 

Second Year:

 • Sukhlal Ahirwar(205118074)
 • Hardik Jain(205118020)
 • Himanshu Shinde(205118024)
 • Sweekriti Singh(205118079)
 • Saurabh Kumar Sharma(205118067)
 • Mahesh Kumar(205118036)
 • Soham(216218023)
 • Pavitthiraa(216218015)
 • Avinash Kumar Pandey(216218006)
 • Tonmoy Golder(216218024)