OGMA

Staff Advisor:Dr. Sathyaraj Venkatesan
Members:

Alumni:

Vikas Magnani(205116018)

Hrithik Chouhan(205116034)

Vivek Robin(205116083)

Toshiyani Pawar(205116061)
Final Year:

Kshitiz Arora(205117057)

Advait Shastri(205117041)

Priya Iyer(205117054)

Akshay Dhote(205117042)

Aman(205117007)
Second Year:

Ankur Jain(205118009)

Sonu Sitole(205118073)

Palash Shukla(205118047)

Kunal Bhavsar(205118030)

Swapnil Gupta(205118077)

Vaibhav Vikas(205118081)

Nikki Singh(205118044)